{AF}

Een geschiedenis van onze groep

De naam Wegelaer is een samenvoeging van de namen van de twee groepen waaruit de groep is ontstaan, de van Laergroep en de Wegili – groep. 

In 1946 werd door Reinier Kerner de Van Laergroep opgericht. De van Laergroep was een Scoutinggroep (toen nog padvinderij genoemd) voor jongens met een lichamelijke beperking. De Van Laergroep heeft in de eerste jaren gebruik gemaakt van allerlei accommodaties in de stad waaronder een school aan de Hemsterhuisstraat. Deze school stond op de plek waar nu een Albert Heijn XL winkel aan de Elandstraat staat. Deze accommodaties waren geen van allen ook maar enigszins aangepast. 

De toenmalige Wegeligroep had een Vendel voor meisjes met een lichamelijke beperking, de Flonkerende Sterren. Eind jaren 50 werd bij beide groepen de wens steeds groter om een voor rolstoelers geschikt groepshuis te realiseren. Het bouwen van een groepshuis was in de tijd van de wederopbouw nog niet zo eenvoudig. Het vinden van een geschikte locatie en het bij elkaar halen van voldoende financiële middelen waren enkele van de op te lossen problemen. Uiteindelijk werd een locatie gevonden in de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de Brusselselaan waar eerder een kleine tennisbaan gevestigd was. Dankzij steun van de gemeente Den Haag kon uiteindelijk een groepshuis naar een ontwerp van de gemeente architect J.F. Heijligers gerealiseerd worden. 

Nadat er voldoende fondsen bij elkaar waren gebracht kon in 1962 worden gestart met de bouw. Op 26 mei 1962 verrichte burgemeester Kolfschoten de eerste handeling voor de bouw en op 19 september 1964 werd het gebouw door Mr. J. Klaasensz, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, geopend. 

Een belangrijke geldgever was Philip Dirk baron van Pallandt uit Eerde bij Ommen. De in Den Haag geboren baron van Pallandt was een belangrijke figuur uit de beginperiode van scouting in Nederland. Naar hem werd het Van Pallandthuis vernoemd. 

De Wegeli - meisjes en de Van Laer - jongens betrokken samen het Van Pallandthuis. Al snel kwam het tot samenwerking maar het heeft nog tot 1971 geduurd tot de groepen fuseerden en samen verder gingen onder de naam Wegelaergroep. 

Ongeveer halverwege de jaren 70 startte de Wegelaergroep, na een stevige interne discussie, ook met speltakken voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het was een tijd waarin de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking nog schaars waren. Er werd dus in een grote behoefte voorzien. 

In de tweede wereldoorlog was scouting verboden. Ook voor de oorlog was er in Den Haag al scouting voor kinderen met een lichamelijke beperking. De namen Van Laer en Wegeli gaan verder terug dan 1940.

Hiervan is echter weinig bekend. 

Hebt u informatie die ons verder kan helpen dan horen wij dit graag

{/AF}