{AF}

Een belangrijk deel van onze inkomsten zijn afkomstig uit donaties. Voor belangrijke investeringen en projecten schrijven wij tal van fondsen aan die op projectbasis een bijdrage verschaffen. Met bijdragen van onder andere Het Schevenings Steunfonds, Fonds 1818 het NSGK, het Haags Groene Kruisfonds, St. Erven SWiegel en Stichting Carelshave hebben we onlangs onze 17 jaar oude groepsbus kunnen vervangen. De aanpassingen die noodzakelijk zijn om rolstoelers veilig te kunnen vervoeren zijn door de Lionsclub Den Haag – Scheveningen bekostigd.
De aanpassing voorzag eerst in het vervoer van maar een rolstoel maar inmiddels is ook de voorziening voor een tweede rolstoel gerealiseerd.

Via Scouting Nederland ontvangen wij jaarlijks een bijdrage van het NSGK een bijdrage voor de zomerkampen. Daarnaast is de stichting Duinenmars een vaste donateur.

                                                                              

Ook de leden leveren soms een actieve bijdrage om bijvoorbeeld de activiteiten die zij op kamp willen doen te kunnen bekostigen. Zo staan de Steenuilen jaarlijks op Koningsdag met een bloemenstand op het Belgischeplein.

Daarnaast kent de groep een aantal particuliere donateurs. Vaak zijn dit mensen met een bijzondere band met onze groep. Bij voorbeeld (ouders van) oud-leden of mensen die jaren lang als vrijwilliger bij onze groep betrokken zijn geweest.

U kunt donateur worden door een bijdrage over te maken op rekening NL79INGB0005323898 ten name van Stichting Wegelaergroep in Den Haag. De Stichting Wegelaergroep is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een bijdrage aan de Wegelaergroep is daardoor aftrekbaar van de belasting.

{/AF}