Bij de activiteiten van de Wegelaergroep staan het bevorderen van zelfstandigheid en buitenleven centraal. Wij organiseren dezelfde activiteiten als een “gewone” scoutinggroep. Uiteraard worden deze activiteiten aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van onze leden. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende activieitengebieden: muziek en toneel, handigheid, sport en spel, milieu en natuur, communicatie, koken en eten, veilig en gezond en uitvindingen. Welke activiteiten er gedaan worden en welke activiteiten gebieden aan bod komen hangt af van de keuzes die de leiding en leden maken voor het programma van de opkomsten.

Iedere speltak (leeftijdsgroep) heeft iedere 14 dagen een bijeenkomst op zaterdagmiddag. Daarnaast zijn er weekend- en zomerkampen